CZ | EN | DE

Impregnace textilu (máčení, pojení)

Impregnace textilu (máčení, pojení)

Impregnování textilů se provádí na impregnační lince TOTEX s rozpínacím rámem s vysokou výrobní kapacitou. Šířka impregnovaných textilů může být v rozsahu od 60 do 160 cm. Plošná hmotnost zpracovávaných materiálů je od 50 do 1000 g/m2. K impregnaci se používá široký sortiment vodně disperzních polymerů a přípravků. Nabízené technologie je možné kombinovat podle požadavku.

Ztužující a fixační úpravy

Technologií ztužujících a fixačních úprav zajišťujeme textilním materiálům zlepšení užitných zpracovatelských vlastností v širokém rozsahu. Úroveň ztužení může být od lehké fixace neměnící vzhled textilu přes pružné a houževnaté až po silné natužení, kdy textil získá neohebný a tvrdý charakter. Natužením může textil získat schopnost tepelného tváření, nebo naopak tepelné odolnosti. Současně můžeme upravit barevný odstín výrobku. Příkladem použití jsou výztužné materiály v obuvnictví, galanterii, oděvnictví nebo při výrobě ortopedických pomůcek. Také se používá při výrobě různých izolací a těsnění.

Vodivé, antistatické úpravy

Technologií vodivých a antistatických úprav zajišťujeme textilním materiálům schopnost vést elektrický náboj v úrovni požadované zákazníkem. Úpravu provádíme jako samostatnou technologii nebo jako součást technologie konstrukce výrobku tak, aby naše úpravy nevytvářely vrstvu s vyšším odporem v této konstrukci. Využití je např. v gumárenském průmyslu při výrobě klínových řemenů nebo dopravních pásů a nebo např. v obuvnickém průmyslu při výrobě antistatických stélek bezpečnostní obuvi.

Úpravy zvyšující adhezi následných nánosů

Technologií úprav zvyšujících adhezi zajišťujeme zlepšení užitných i zpracovatelských vlastností. Tyto úpravy vytváří můstek mezi textilem a kaučukovou směsí aplikovanou zákazníkem ve svém pryžovém výrobku. Upravujeme textilní materiály z bavlněných vláken, vláken polyesterových (PES) i vláken polyamidových (PA) a také z vláken směsných pro různé typy kaučuků a různé typy vulkanizací. Při impregnaci dochází také k tepelné stabilizaci textilu. Typicky jsou tyto textily používány jako konstrukční vrstvy do dynamicky namáhaných výrobku, a tak zlepšují kvalitu i životnost těchto výrobků. Příkladem použití jsou pryžové dopravní pásy, klínové řemeny, pneumatiky, pryžové tlakové hadice, membrány apod. Používáme technologie neohrožující zdraví a nezatěžující životní prostředí.

Antimikrobiální, fungicidní a repelentní úpravy

Technologií antimikrobiálních, fungicidních a repelentních úprav zajišťujeme různé biocidní vlastnosti textilních materiálů. Úpravou textilů těmito technologiemi jsme schopní dosáhnout při nízké koncentraci vysoké účinnosti.

Hydrofobní, oleofobní úpravy

Technologií hydrofobních a oleofobních úprav zajišťujeme textilním výrobkům schopnost odolávat smáčení vodou, olejem nebo jinou tekutinou. Při této úpravě zůstává zachována prodyšnost textilu. Technologie ale nezajišťuje vodonepropustnost. Vodonepropustnosti je možné dosáhnout při kombinaci s dalším nánosem (viz technologie Nánosování).

Nehořlavé úpravy

Technologií nehořlavých úprav zajišťujeme textilním materiálům zvýšenou odolnost vůči ohni aplikací různých typů retardéru hoření. Úroveň odolnosti je nastavovaná podle požadavků zákazníka pro každý konkrétní materiál a konkrétní normu odolnosti.

Kontakt

FRECOS spol. s r.o.
tř. Tomáše Bati 1715
765 02 Otrokovice

... naše řešení pro vaše technologie